logo

U wilt schenken of nalaten? Goededoeleninstellingen met een verschillende insteek. Maar met het hart op de juiste plaats. Elke euro gaat rechtstreeks naar het beoogde doel. En dat allemaal bij u in de buurt. Dus met zichtbare resultaten.

Overweegt u een aanvraag voor steun bij een project? Ook dat kan. Raadpleeg de websites van de instellingen en weeg goed af welke stichting past bij uw aanvraag. Alleen dan kan uw verzoek serieus in behandeling worden genomen.

Wilt u doneren?

U wilt schenken of nalaten?

Aan goede doelen in Midden-Brabant?

Stichting BergmansfondsLees meer

Financiële ondersteuning voor (zorg) vernieuwende projecten op het gebied van gezondheidszorg en welzijn in Tilburg e.o. Deze projecten dienen aan te sluiten op ontwikkelingen in de gezondheidszorg en/of maatschappelijke ontwikkelingen.

www.bergmansfonds.nl

Vincentius Vereniging TilburgLees meer

Armoedebestrijding aan de basis waardoor de zwakkeren in Tilburg een beter leven krijgen. Directe en persoonlijke hulp staan daarbij centraal. Waar mogelijk wordt getracht de situatie van hulpbehoevende mensen structureel te verbeteren. Belangrijke schakel daarbij is de kringloopwinkel ‘De Vincentshop’.

www.vincentiustilburg.nl

Stichting Leergeld TilburgLees meer

Er zijn 5200 kinderen in Tilburg die opgroeien in armoede. Stichting Leergeld biedt de mogelijkheid om deze kinderen mee te laten doen aan sport, muziekles, schoolkamp, dansles etc. Kortom: om ze te laten opgroeien tot volwassenen die meetellen.

www.leergeld.nl/tilburg

Stichting ZorgSaam voor JeugdLees meer

Jongeren uit Midden-Brabant die in moeilijke omstandigheden leven en (financiële) ondersteuning behoeven, kunnen rekenen op ZorgSaam voor Jeugd. Zo worden bijvoorbeeld pleegkinderen geholpen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Met partners als Kompaan en De Bocht worden verschillende projecten uitgevoerd.

www.zorgsaamvoorjeugd.nl

Johan Stekelenburg StichtingLees meer

Doelstelling is om kinderen tot het 12e levensjaar ‘mee te laten doen’ in de samenleving. Dat kan zijn op het gebied van sport, vrijetijdsbesteding en educatie. Belangrijke intermediairs zijn daarbij de mensen die werkzaam zijn in het basisonderwijs. Ook spontane aanvragen uit de gemeenschap worden in principe gehonoreerd.

www.johanstekelenburgstichting.nl

Mooi zo Goed zoLees meer

MzGz realiseert kleinschalige wensen van Tilburgers om de leefbaarheid van de stad te verbeteren en het sociale gezicht te versterken. Materialen, gereedschappen, inzet en deskundigheid zijn welkom. Maar natuurlijk ook financiële middelen.

www.mooizotilburg.nl

Stichting VivantLees meer

Vivant steunt kleinschalige projecten die de positie van kansarmen in achterstands- of armoedesituaties helpen verbeteren. Betere leefomstandigheden, ontplooiingskansen of een zelfstandiger leven voor groepen die dat eigenhandig niet lukt.

www.stichtingvivant.nl

CharlottefondsLees meer

Het Charlottefonds heeft ten doel: het welzijn bevorderen van lichamelijk gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen in Tilburg en de regio. Het fonds is gericht op educatie, behandeling, zorg en onderzoek.

www.charlottefonds.nl